Så gör du för att få ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus!

En pandemi har vänt upp och ner på världen och nu är det många som vill lära sig mer om virusskydd. Sverige valde liksom England en alternativ väg för hantering av smitta och man undvek att tvinga folk in i karantän. Svenskarna kan därför behöva desinfektion och ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus.

Coronavirus finns överallt

Vi får höra att vi ska undvika möten och personliga kontakter men det kan vara svårt. Du kan vara sjuk även om du inte har influensasymtom. Inledningsvis trodde man att barn inte kunde få det nya viruset.

Du måste vara smart om du vill slippa coronavirus. Du måste använda olika typer av desinfektion. Tvål och vatten brukar räcka som handdesinfektion.

Vissa tror att handsprit är det bästa. Några av våra vanligaste sjukdomar överlever handspriten. Om du spritar händer ofta så förlorar händerna sitt skydd mot virus.

Så man kan bli infekterad och därefter är man ett lättare byte för coronaviruset och blir dubbelt drabbad om man smittas. Alkoholfri katjonisk handdesinfektion är en bättre lösning.

Bakteriedödande tvål tar bort de flesta virus. Alla i hushållet måste följa samma renhållningsrutiner om det ska vara effektivt. Lär barn hur handtvätt ska gå till för att vara effektiv som virusskydd. Glöm inte att köpa rätt sorts antiseptisk tvål. Handsprit är inte det första valet i kampen mot coronavirus!

Det går att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus men du måste göra på rätt sätt.

Immunförsvaret kan stärkas och förbättras. Om du har ett svagare immunförsvar behöver du inte vara dig rädd. Om du håller dig i form, fysiskt och psykiskt, får du oftast ett bättre immunförsvar.

Börja alltså med att tänka positivt och slå bort rädslor för att få ett bättre immunförsvar och därmed ett bättre virusskydd. Men du måste även tänka på vad du äter, kosten spelar en avgörande roll för din generella hälsa. Det är saker som kan hjälpa dig att förbli frisk.

Vitamin C är viktigt. Oftast tänker man inte på att ta den. Ester-C tabletter är bra att äta men motsvarande preparat finns även i pulverform. Ett bättre immunförsvar hjälper även om du skulle bli smittad av coronavirus.

Riktiga hälsofanatiker brukar äta kolloidalt silver 15 ml två gånger om dagen. Kolloidalt silver kan även sprayas på frukt och grönsaker, som sedan får självtorka. IONplus är bäst.

Du kan göra rent med ytdesinfektion

Det går också att använda smart ytdesinfektion mot bakterier och virus. Det finns antibakteriell spray för hemmabruk. Du kan ta med dig sprayen överallt.

Coronavirus kan överleva på vissa ytor under väldigt lång tid. Vissa väljer att ställa ut sina plastföremål på balkongen under tre dagar för att vara på den säkra sidan. Du kan förkorta väntetiden med hjälp av sprayen.

Om du följer alla hygienrutiner så är du på rätt väg. Smittstopp Information I kombination med en bra livsstil där du får ett bättre immunförsvar kan det bli mycket svårt för coronaviruset att någonsin nå dig. Du kan ta kontroll över tillvaron genom att vidta rätt åtgärder vid rätt tidpunkt!

Under pandemin har flaskor sålt slut i hela europa, råvaror till desinfektion är slut osv. Läkemedelskrisen gör att det är brist på katjonisk handdesinfektion överallt. Nätbutikerna kan fortfarande ha ett lager.Du kan handla mycket av dina förnödenheter hos prisad.se och köpapris.se.se.