Glada baby med Bingo i bilen

I AMERIKA kallas det för Roadkill bingo och det är en bra beteckning på hurdan ett spel kan få barnen att ha kul och vara upptagna under långa bilturer.

Roadkill bingo är ett spel vari bilderna av 24 olika djur placeras slumpmässigt i ett rutnät, tryckt på papper eller låda.

När ett utav de sorterade exemplaren av en av dessa djur syns så markeras detta utav en av spelarna med någon typ utav skrivdon.

Små pokerchips kan oxå nyttjas för att benämna markerade djur, men gupp i vägen gör detta till ett sämre val.

Traditionellt är det bara den första personen som upptäcker djuret som får accentuera motsvarande bild.

Som i vanlig bingo är syftet med spelet att upptäcka en sekvens utav fem djur som är i samma rad alternativt kolumn på bingobrickan.

I samma ögonblick som fem i rad uppnås, är spelaren skyldig att skrika “bingo”, bra och explicit, samt spelaren sägs ha “fått en bingo. ”

Priser för bingo är symtomatiskt beslutat före påbörjandet utav varje spelomgång.

Markering utav fem djur i rad vars bilder är längs en diagonal på ett kort räknas också som en bingo.
Fyra hörn kan också räknas som en bingo.

Centret är mestadels fritt, vilket innebär att inga djur ska upptäckas för att accentuera det.

Bråk och gräl kan bilda i baksätet när ett djur är markerat men som inte tekniskt klassificerats som ej borde varit det, samt när ett par lirare samma tid får Bingo.

Spelare i framsätet har en klar favör, dock måste föraren har någon annan märka sitt kort.

Modeord bingo

Modeord som används i bingo är ett bingo-liknande spel vari deltagarna förbereder bingobrickor med paroll samt kryssar dän dem när de yttras under en evenemang, till exempel ett konferens eller anförande.

Målet med spel är att pricka av ett förutbestämt antal ord i rad och sedan bröla “Bingo! ” (Eller “Skitsnack! “).

Modeord bingo spelas vanligt i belägenheter där publiken upplever att talaren, i ett försök att begrava bristen på verklig erfarenhet, bara sprutar ur sej en massa paroll framför än att ge info eller idéer av verkligt värde.

Affärsmöten ledda utav inbjudna talare eller anmärkningsvärda personligheter från högre upp i löneskalan träffa ofta som ett bra tillfälle, eftersom det språk som nyttjas av dessa mestadels innehåller förutsägbara hänvisningar till svårbegripliga affärsidéer, som är perfekt för användning i skapandet utav bingobrickor med skitsnacksord.

En angelägen andel av spel är att har modet att faktiskt bröla “Bingo! “.
För att undvika de tillrättavisningar som sannolikt skulle bliva följden av det får deltagarna betrakta varandra och tyst anpassa ordet “Bingo”.

En alternativ version kräver att den person som innehar uppnått bingo höjer sin labb och använder ordet “Bingo” i ramen för en kommentar alternativt fråga.

Ett litet antal exempel på en liten bingobricka med blaja:

Användarcentrerad, klinisk styrning, skalbar, strategisk, milstolpe, relation, organisk, bandbredd, riktmärke, tänket.

Modeord Bingo skapades 1993 utav Silicon Graphics Principal Scientist Tom Davis, i kooperation med Seth Katz.

Begreppet populariserades av en Dilbert band i 1994, vari karaktärerna spelar detta under ett kontorsmöte.

Ett dokumenterat föredöme inträffade när Al Gore, då vicepresident i USA, bekant för sin liberala användning utav olika hypade teknikslagord, talade på MIT: s 1996 examen.

Hackare hade delat ut bingobrickor som innehöll slagord till examensklassen.