Fair Gaming eller spelbolagens förpliktelse

Det kan vara härligt att veta att det spelbolag man vill satsa dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Lirar du på www.oceanialotteries.com kan man vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel och spel operatörer, leverantörer programvara och tillhörande tjänsteleverantörer behöver upprätthålla för att befästa sina erbjudanden upprätthålla högsta standarder för att befästa en rättvis samt säker spelupplevelse som skyddar spelare från de negativa konsekvenserna av spel och spelande.

Flertalet av spel samt spelkoder kräver idag operatörerna att se till att landbaserade och på webben speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta besökare, förebyggande utav minderåriga spelande besökare, skydd mot bedrägligt och kriminellt beteende, information om sekretess, som garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, som ger en rättvis spelupplevelse, bevara etiskt samt ansvarsfull marknadsföring, engagemang för nöjda besökare och befästa en förvissad, säker samt genuin driftmiljö.

Operatörer avser både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande besökare
Upprätthållande utav ansvarsfullt spelande bruk är en ansenlig förutsättning för att avta risken utav spelproblem bland utsatta besökare.

Ett mängd åtgärder innehar införts för att avstyra uppkomsten av spelproblem, inberäknad eget utslagning program samt processer, erbjuder råd och stöd till spelberoende och bevilja spelarna att placera gränser för hur mycket de spenderar både inom online samt landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att upptäcka tidiga tecken på spelmissbruk, sysslar med att utvecklas samt genomförs i online-industrin, särskilt bland somliga europeiska lotterier.

Minderåriga lirare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att befästa att minderåriga kunder inte får spela.
De åldersgränser är avhängig lagarna i den jurisdiktion vari speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga lirare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik emot minderåriga spelare och se till att kontroller på plats för att kontrollera åldern på lirare.

Bedräglig och kriminellt uppförande

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att genomföra en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och rapportering misstänkta transaktioner.

Info integritet

Info privatliv avser beskydd av kunddata samt register mot obehörig alternativt onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att fullborda en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att förhindra obehörigt röjande samt utnyttjande utav kundinformation.
Kundinformation menar vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Skall se till att betalningar till och från kundkonton skall utföras enligt formella och dokumenterade processer på ett adekvat och snabbt sätt.
Operatörerna tittar på normalt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton samt att de har tillräckliga avräknade medel för att betala alla spelare vinster samt utestående balanser spelare.

Fair Gaming

Alla spelprodukter bör testas för att befästa att de är rättvisa samt slumpmässiga och att de följer de bestämmelse som spelet.
Prover för att befästa rättvist spel alltmer utförs av fria organisationer.

Moralisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna borde följa de tillämpliga reklam uppförandekoder som normalt se till att annonsering är faktamässigt korrekt och inte rikta minderåriga eller utsatta lirare som spelare som innehar egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas oxå att operatörer borde söka befogenhet från kunden före de deltar i direktmarknadsföring genom användning av kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna ska fritt kunna lämna synpunkter eller klagomål till operatörerna samt förväntar operatörerna att har adekvata processer samt rutiner för att administrera klagan, antingen internt eller via en oberoende tredje part.
Exempelvis skänker ecogra. org en medling anställning för tvister emellan spelare och operatörer.

Säker och genuin driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras utav lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör också genomföras för att befästa att alla operativa, betalning samt tekniska system samt processer fungerar säkert och effektivt.
Därjämte måste operatörerna visa tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i händelse utav oförutsedda omständigheter alternativt katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer bevara principerna om ansvarsfullt spelande, innehar etiska bestämmelse utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer.

Dessa konkurrerande samt överlappande koder coduct eller standarder har utvecklats över tiden på grund av utvecklingen av flera rättsliga samt handelsmässiga ramar.
Det innehar bekräftats i branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder finns det ett behov utav att ta ett kliv tillbaka och ompröva vad som krävs i industrin.

Europeiska organisationen för normering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna samt se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på frivillig basis.

Ansvarsfullt spelande Arrangemang
Ett mängd industrin händelser har organiserats för att assist industrin att framhäva ansvarsfullt spelande praxis.

Europeiska Gaming och Betting Tankebana organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade arrangemang för sina medlemmar för att diskutera och främja bästa praxis när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier av Gambling 8: e årliga konferens i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare och branschföreträdare samt mycket utav dess teman och diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com sedan har läst detta antagligen?

Be the first to comment

Leave a Reply